Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. | Více informací | Rozumím

 
 
CZ verze SK verze

 

Hledání


Kontakt

E-mail info@vyfukynet.cz

Telefon 776 18 32 30

Skype Skype


Výfuky


Montážní materiál


Přihlášení

RegistraceObchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajicím - www.vyfukynet.cz - jejíž provozovatelem je:

 

Auto-Gazda

Robert Gazda

Hornická 1726/3

737 01 Český Těšín

IČO: 76409651

DIČ: CZ7912175117

tel: +420 776183230

email: info@vyfukynet.cz

bankovní spojení: MONETA Money Bank

196105903/0600

 

a Kupujícím vznikající v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy uzavírané mezi prodavájícím a jinou fyzickou osobou (dále jen kupující) , na základě které je Prodávajicí povinnen dodat Kupujícímu Zboží a Kupující je povinen Zboží převzít a zaplatit provozovateli Kupní cenu.

Tyto Obchodní podmínky se stávají součástí každé Kupní smlouvy, nedohodnou li se Prodávajicí a Kupující písemně jinak.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.vyfukynet.cz, telefonické objednávky, objednávky podané elektronickou poštou- emailem,skypem, icq, písemnou či ústní formou, jsou považovány za závazné.

2.2. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a obchodními podmínkami stránky www.vyfukynet.cz.

2.3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku objednaného zboží, odeslat ho a dodat na uvedenou adresu kupujícího, kterou správně uvedl v objednávce. Daňový doklad, který slouží také jako záruční list je vždy dodán se zásilkou.

3.2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží již nevyrábí, nedodává, výrazným způsobem se změnila jeho prodejní cena nebo není dlouhodobě skladem.V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu ( nabídka zboží od jiného výrobce za jasně danou cenu, která mu bude sdělena , zrušení objednávky, apod.).

3.3. Prodávajicí si vyhrazuje právo záměny výrobce montažního materiálu (gumové závěsy, spony, těsnění, šrouby, matice atd) za dodání totožného dílu od jiného výrobce za stejnou cenu, jaká je uvedena v objednávce.

3.4. V případě, že objednané zboží není možno kupujicímu dodat do 5 pracovních dnů, oznámí prodávající tuto skutečnost kupujícímu se sdělením náhradního termínu dodání - k dodání zboží v náhradním nebo delším termínu prodávající vyžaduje potvrzení kupujícího. V případě, že tak nebude učiněno, prodávající bere tuto skutečnost za nenaplnění kupní smlouvy a bude tuto objednávku stornovat.

3.5. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou doručovací popřípadě i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno, kontaktní telefon, u firem také IČO.

4.2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.

4.3. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží podle platného Občanského zákoníku. V takovém případě je nutno dodržet několik podmínek (viz. Bod 8.) . Náklady spojené s vyřízením objednávky hradí kupující.

4.4. Kupující je povinen si zásilku prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě poškození zásilky přepravcem je nutné, aby kupující reklamoval závadu u přepravce a sepsal s ním reklamační protokol. V případě zjištěných závad je kupující povinen odmítnout převzetí zásilky a neprodleně informovat prodávajícího o těchto závadách písemně, e-mailem nebo telefonicky. V oznámení musí být přesný popis závady.

4.5. Kupující má právo v případě sporu s prodavájícím dovolat se práva mimosoudní cestou a to skrz České Obchodní inspekce (ČOI), www.coi.cz , která bude do systému mimosoudního řešení sporů ze zákona zapojena. Je však třeba podotknout, že mimosoudní řešení spotřebitelských sporů by měl kupující využít až v případě, že nenalezne společnou řeč přímo s prodávajícím.

5. Expedice a platba zboží

5.1. Platba dobírkou (nejběžnější způsob) - Zboží je zákazníkům zasíláno přepravní společností PPL následujicí pracovní den po obdržení objednávky. Dodací doba je 1-3 pracovní dny, na Slovensko 3-5 dní. Kupujicí hradí kupní cenu při převzetí zboží. SLOVENSKO - Cena objednaného zboží v Kč bude přepočtena přepravní službou na EUR dle aktuálního kurzu.

5.2. Platba předem - bankovním převodem na účet - Zboží je zasíláno přepravní společností PPL v den připsání plné částky na účet prodávajicího (variabilní symbol je číslo objednávky) Dodací doba viz. 5.1.

5.3. Hotově při osobním odběru.

5.4. Prodávající nenese odpovědnost za případné zpoždění dodání zboží způsobené přepravcem nebo nepředvídatelnými událostmi (např. živelné pohromy).

6. Cena přepravy

6.1. ČR - platba dobírkou

6.2. ČR - platba předem

6.3. SLOVENSKO

7. Reklamace

7.1. Záruční lhůta na zboží je 24 měsíců od převzetí zboží.

7.2. Reklamace se nevztahuje na povrchovou korozi, na díly poškozené jejich neodbornou montáží nebo poškození způsobené provozem a závadou vozidla.

7.3. Reklamace se nevztahuje na díly poškozené použitím na vozidle, pro který nejsou určeny, tzn.pokud je vozidlo vybaveno alternativním pohonem LPG, CNG. Ve sporných případech si prodávající vyhrazuje možnost vyžádat si technické údaje o vozidle - kopii velkého technického průkazu.

7.4. Pro správné uplatnění reklamace je nutné nejprve nás kontaktovat (telefonicky, meilem nebo písemně) a dohodnout postup reklamace.

7.5. V případě zasílání reklamovaného zboží (poštou, ppl nebo jinou společností) je nutné, aby byl již proveden výše uvedený první kontakt. Bez předchozí dohody nebude reklamované zboží přijato k reklamaci. Prodávajicí má právo zásilku odmítnout.

7.6. Lhůta vyřízení reklamace je 30 kalendářních dnů od doručení reklamovaného zboží prodávajícímu.

7.7. Faktura slouží zároveň jako dodací a záruční list. K reklamovanému zboží musí být přiložena kopie faktury zboží, které kupující reklamuje.

7.8. K reklamovanému zboží je kupující povinen přiložit přesný popis závady.

7.9. Při platné reklamaci bude zákazník vyrozuměn a sám určí, zda chce, aby mu bylo zasláno nové zboží, nebo bude vystaven dobropis a částka dobropisu zaslána na bankovní účet.

7.10. V případě neoprávněné reklamace bude zákazník vyrozuměn a sám určí, zda chce, aby mu bylo zboží zasláno zpět. V takovém případě bude zboží odesláno na adresu kupujícího na jeho náklady.

7.11. Zásilka při zaslání reklamovaného zboží nesmí být zatížena žádnou finanční částkou (dobírkou).

8. Vrácení či výměna zboží

8.1. Vrácení nepoškozeného a nepoužitého zboží je možné po dobu 14 kalendářních dnů od převzetí zásilky dle platného Občanského zákoníku v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1  - odstoupení od smlouvy v režimu spotřebitelských smluv. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

8.2. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.3. Zboží musí být zabalené v původním neporušeném obalu,kompletní, nepoužité, nepoškozené.

8.4. Ve vrácené zásilce musí být přiložen doklad o koupi zboží, které kupující vrací (originál nebo kopie) a číslo účtu, kam mu budou peníze zaslány zpět. Číslo účtu může být zasláno také emailem.

8.5. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet do 14 pracovních dnů od fyzického převzetí zboží prodejcem. Vrací se částka, který byla zaplacena kupujicím při nákupu, tzn. včetně poštovného a balného. Nárok na vrácení částky nespadá na náklady spojené s dopravou na zaslání zboží zpět prodejci.

8.6. Při nesplnění některé z výše uvedených bodů nemůže prodejce akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět dle dohody (osobní odběr, zaslání) do 30 kalendářních dnů

8.7. Zásilka při zaslání vraceného zboží nesmí být zatížena žádnou finanční částkou (dobírka) - v takovém případě nebude zásilka přijmuta.

8.8. Vrácení či výměnu zboží umožnujeme také nad rámec 14 denní lhůty dané zákonem.Zboží může být vráceno na náklady kupujicího až do doby 1 měsíce od obdržení zásilky. Musí však splňovat body: 8.2., 8.3., 8.6..

8.9. Adresa na zasílání zboží zpět: Robert Gazda, Hornická 13, 737 01 Český Těšín.

9. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu objednaného zboží uvedenou v internetovém obchodě www.vyfukynet.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující vázán.

10. Pár rad nakonec


V Českém Těšíně, dne 2 února 2016